• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

LOTO Procedures

Lockout-tagout procedures 

Elk jaar gebeuren er duizenden arbeidsongevallen tijdens het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerken aan industriële apparatuur. De meeste van die ongevallen zijn toe te schrijven aan niet-uitgeschakelde krachtbronnen. Het is voor een geslaagde lockout-tagout procedure dan ook van essentieel belang dat het potentiële gevaar van de apparatuur wordt geïdentificeerd. Hier vindt u naast een overzicht van de geldende normen ook een stappenplan voor het implementeren van uw lockout-tagout procedures.

OSHA-normen

Veel internationale bedrijven hebben OSHA-normen aangenomen voor het beheren van lockout-tagout-procedures. Lockout-tagout-shop.com biedt alle nodige producten om aan de OSHA-normen te voldoen. OSHA-norm 1910.147 heeft betrekking op lockout-tagout en de controle over gevaarlijke energie. Vier cruciale punten van de OSHA lockout-norm zijn: 

1. De inrichtingen moeten identificeerbaar zijn.
2. De inrichtingen mogen alleen worden gebruikt voor het onder controle houden van energie.
3. De inrichtingen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
4. De inrichtingen moeten aan de volgende eisen voldoen: duurzaam, gestandaardiseerd,   betrouwbaar, identificeerbaar.

Regelgeving in Europa 

EEG89/655 Artikel 19 : “De werkgever is verplicht de veiligheid en bescherming van de werknemers te waarborgen en de nodige maatregelen te treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.” 

Artikel 46 : “De werkgever moet ervoor zorgen dat alle beveiligingsprocedures strikt worden toegepast en regelmatig met de passende middelen worden beoordeeld.” “De medewerkers moeten alle nodige gereedschappen gebruiken om het onderhoud waarvoor ze verantwoordelijk zijn uit te voeren en elkaar bijstand verlenen bij een ongeval of in een noodsituatie.” 

Artikel 49 : “Bij het uitvoeren van onderhoud in afgesloten toestand moet de apparatuur duidelijk van labels worden voorzien.” “Afsluiting van apparatuur van alle mogelijk elektrische krachtbronnen; vergrendeling van inrichtingen in de UIT-stand; controle van de afsluiting van alle krachtbronnen in de buurt van de onderhoudszone.”

De risico’s 

De risico's waaraan medewerkers worden blootgesteld kunnen mechanisch zijn of verband houden met de krachtbronnen van de machine. Als deze krachtbronnen niet zijn afgesloten, kan de apparatuur per ongeluk worden herstart. Een breed scala aan krachtbronnen moet worden afgesloten. Denk hierbij aan: 

1. elektriciteit 
2. hydraulische druk 
3. perslucht 
4. gas 
5. stoom 
6. en alle soorten vloeistoffen

Belangrijke lockout tagout procedures 

1. Coördinatie 
Alle interventies moeten vooraf met het team worden besproken om de aard en de duur van het werk en de te vergrendelen apparatuur te bepalen.
Lockout-tagout procedures coordinatie

2. Separatie
De machine stopzetten. Waarschuwing: Het volstaat niet een noodstopinrichting of regelcircuit te activeren om de werknemers te beschermen; de krachtbron moet volledig worden afgesloten. Controleer of er geen restenergie meer aanwezig is.
Lockout-tagout procedures separatie

3. Vergrendeling
Het afsluitpunt dat de separatie mogelijk maakt moet geïmmobiliseerd worden in open of gesloten stand volgens de instructies of de planmatige procedures.
Lockout-tagout procudures vergrendeling

4. Controle
Controleer of de inrichting goed vergrendeld is aan de hand van: een startpoging, een visuele controle van de aanwezigheid van een lockout-systeem of meetinrichtingen die aangeven dat er geen spanning, druk en stroming meer aanwezig is.
Lockout-tagout procedures controle

5. Melding
De vergrendelde apparatuur moet worden geïdentificeerd met specifieke tags om aan te geven dat werkzaamheden bezig zijn en dat de apparatuur niet mag worden ontgrendeld.
Lockout-tagout procedures melding

6. Immobilisatie
Elk mobiel element van een werkende machine moet mechanisch worden geïmmobiliseerd door vergrendeling of blokkering of met pennen.
Lockout-tagout procedures immobilasatie

7. Wegmarkering
De werkzones waar valgevaar bestaat moeten duidelijk worden aangeduid en gemarkeerd. De toegang tot gevaarlijke zones moet verboden worden.
Lockout-tagout procedures wegmarkering

Dé oplossing 

Daarom heeft Lockout-tagout-shop.com producten ontwikkeld die vervaardigd zijn van uiterst sterk materiaal met de volgende eigenschappen: bestand tegen extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie, en tegen UV-stralen. 

Producten van de Master Lock Safety Series™ zijn gemakkelijk te gebruiken, intuïtief, gemakkelijk op te slaan en zorgen voor een doeltreffende afsluiting van de krachtbron. De producten voldoen aan de voorschriften: "1 medewerker - 1 hangslot - 1 sleutel". 

Elke gebruiker heeft zijn eigen sleutel. Hij is de enige die zijn eigen vergrendelingshangslot kan openen. Lockout-tagout-shop.com is begaan met de veiligheid van de medewerkers en gebruikt haar ervaring in het vakgebied van de hangsloten om nieuwe vergrendelingssytemen te ontwikkelen en oplossingen voor de veiligheidsbehoeften van technici aan te reiken.